Hver pedal passer inn i gjengene til krankarmene. Det eneste unntaket er barnesykler. Det skilles mellom clipless- og plattformpedaler, avhengig av hvilken type sko du sykler med.


For clipless pedaler må skoene ha klosser skrudd inn i dem for å klikke og feste til pedalen. 


For plattformpedaler trenger du ingen spesiell type sko. Det finnes forskjellige typer fester for forskjellige typer sko, 2 hulls montering (SPD) og 3-hulls montering (SPD-SL).