Avviste betalinger kan oppstå av ulike årsaker. For eksempel en skrivefeil, et ugyldig kort, manglende bekreftelse eller en teknisk feil hos oss eller betalingspartner.