Siden vårt firma ikke har kontor eller adresse i Norge, har vi ikke lov til å bruke norsk nummer som vi kan nås på. Vi vil derfor benytte et svensk telefonnummer du kan ringe på. Det betyr at du må undersøke med din telefonoperatør hvor mye det vil koste deg å ringe utenlandsk (svensk) nummer. Vær oppmerksom på at oppringing også vil være en kostnad du står for.